height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3090403547948578&ev=PageView&noscript=1" />

Hanka Kropáčková

My tři králové jdeme k Vám…

Tři králové. Pro mnoho lidí poslední den vánočních svátků. Vánoční svátky jsou pro děti hodně intenzivní, zanechají silnou stopu a jen těžko se smiřují s tím, že je po všem. Naše holky se prakticky hned ptají, kdy budou další 😊 Tak proč jim nenechat ještě takovýto pozvolný dojezd. Nechat doputovat tři krále do Betléma, ještě si příběh párkrát převyprávět, a hlavně zažít okolo trochu zábavy se společným tvořením, hrou a dalšími činnostmi.

V tomto článku jsem Vám sepsala pár ověřených tipů, které jsem v průběhu let s dětmi vyzkoušela.

PŘÍBĚH, aneb nejprve si připomeňme, jak to s těmi třemi králi bylo...

Tři králové, nebo se jim také říká tři mudrci. Šli najít a poklonit se novému králi. Jmenovali se Baltazar, Melichar a Kašpar. Byli to velmi moudří muži, kteří uměli číst ve hvězdách a ty jim řekly, že se narodí nový důležitý král. Přes den bylo v poušti velké horko, a tak cestovali v noci. Orientovali se podle hvězd a následovali jednu novou a silně zářící. Ukazovala jim do Jeruzaléma. Tam když přišli, ptali se po králi. V tu dobu tam vládl král Herodes, velmi přísný a krutý. Když se dozvěděl o mudrcích nechal si je zavolat. A domluvil se s nimi, že až novorozeného krále najdou, vrátí se mu o něm říci. V noci se hvězda zase posunula a nasměrovala mudrce do Betléma. V Betlému našli v chlévě Marii, Josefa, a hlavně malého novorozeného Ježíška. Ihned se mu začali klanět a předali mu své dary: zlato, kadidlo a myrhu. V té době to bylo to nejcennější, co mohli přinést. Velmi se radovali z Ježíška, kterého našli. Pak když se vraceli každý do svého domova, vyprávěli o jeho narození dalším a dalším lidem. Ale do Jeruzaléma se už nevrátili, tomu se vyhnuli obloukem. Protože se jim zjevil anděl a prozradil jim, že Herodes má s Ježíškem zlé úmysly, proto mu o něm nechtěli nic říci. Ale pověděli o tom Marii a Josefovi a ti stihli i s Ježíškem utéci do Egypta a schovat se tam, aby jim Herodes nemohl ublížit.

Pozn.: kadidlo je vonná pryskyřice ze stromu, která po zapálení vydává typickou vůni a vykuřují se s ní prostory, aby je očistily svou vůní a třeba také vyhnala vše zlé; myrha je také pryskyřice, sušená míza ale z jiného stromu a je ještě vzácnější než kadidlo, byla dokonce dražší než zlato. Také se používala k pálení, třeba při pohřbech, ale také do mastí.

DRAMATIZACE

Nejjednodušší je vzít si na pomoc betlém. Ale stejně dobře můžete využít třeba figurky z dupla, nebo hračky co máte k dispozici.

KORUNA

Jednoduše uprostřed čtvrtky nakreslíme zuby a necháme dítě papír stříhat dle čáry. Vzniknou nám tak dvě půlky koruny. Slepíme je k sobě, nebo sešijeme sešívačkou. Necháme dítě napsat na korunu B, M nebo K. Nebo třeba první písmeno jejich jména.

TŘÍKRÁLOVÁ BÁBOVKA

Do bábovky, dle vašeho receptu, zapečete očištěnou minci. Kdo ji bude mít ve svém dílku, bude mít štěstí. Já pro klid zúčastněných do bábovky zapékám tolik mincí, kolik bude strávníků 😊 Loni dcera vyrobila i zapichovátka do bábovky se všemi třemi králi. A jednu korunu jsme dali kolem do kola bábovky. Tuším, že bábovku jsem viděla u Moniky z kopečku.

TŘI

Tři králové. Přímo vybízí k počítání. Ať už ve školce, kdy třeba u pohybové hry mohou děti po vypnutí hudby tvořit trojice. Nebo můžeme ve školce i doma prostě počítat do tří. Tři králové. Přines tři ponožky, vyndej tři lžíce, postav na sebe tři kostky, dej vedle sebe tři panenky, ukaž tři prsty apod.

ZVYKY

Kdo nestihl pouštět lodičky, nebo lít olovo, může to napravit, protože i k tomuto dni se pojí věštění. A také se k němu pojí voda. Vodu si mohl nechat každý vysvětit v kostele. Pak se jí napít a být zdravý nebo s ní kropit hospodářství a dobytek. Kdo se ponořil do studené vody měl být zdravý. Dívky, které si nanesly sníh na obličej měly mít bělostnou kůži.

KOLEDOVÁNÍ

Původně chodili tři převlečení králové dům od domu, zpívali koledy, vykuřovali domy a kropili je svěcenou vodou, společně se s lidmi modlili a na závěr jim napsali na dveře K+M+B+ a letopočet. Za odměnu dostali koledníci něco na přilepšenou. 

Pozn.: Písmena nejsou pravděpodobně počáteční písmena jmen králů, ale zkratka „Christus mansionem benedicat“ Kristus žehnej tomuto domu.

TVOŘENÍ

Jednoduchá výtvarka i pro nejmenší. Tři králové. Roucho z pomačkaného papírového kapesníku. Hlavy jsou kolečka vystřižená z barevného papíru. Nalepeno na barevný papír a dokresleno fixou.

CESTA DO BETLÉMA

Na zem klikatě rozviňte lano, nebo nějakou šňůrku či mašli, které budou znázorňovat cestu. Děti po ní jdou, noha před nohu.

POHYBOVKA

Můžete si i zahrát jednoduchou pohybovou hru. Potřebujete obrázek slunce = den a měsíce = noc. Když je zvednutá karta noc, děti se volně pohybují po vymezeném prostoru, jakože cestují do Betléma. Když je den odpočívají. V domácích podmínkách můžete hrát hru v podvečer a rozsvěcet a zhasínat světlo.

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

Aneb tři mudrci na cestě. Ve školce je určitě spoustu náčiní a nářadí. V domácích podmínkách jedeme „co dům dal“. Dbejte na bezpečnost a schopnosti dětí!

KRESLÍCÍ DIKTÁT

Nechte větší děti kreslit podle toho, co jim řeknete. Popsat oblečení, barvy, co kdo nese, kdo je napravo, nalevo, uprostřed apod. Využít můžete třeba tento text:

„Prvním králem byl Baltazar, kterého charakterizoval zelený turban a zlatá nádobka na kadidlo. V ruce držel žezlo a byl nejmladší ze tří králů. Druhým králem byl Kašpar, který představoval krále z afrického kontinentu, měl tmavou pleť, široké orientální kalhoty, turban a v ruce držel myrtu. Třetím králem byl poté Melichar, který měl symbolizovat Evropana. Klečel na jednom koleni a měl na hlavě korunu.“

Z webu: https://www.topvanoce.cz/pribeh-hvezdy-betlemske/

A NESMÍME ZAPOMENOUT NA KOLEDU

Jedna z nejznámějších koled, která má spoustu slok. Znáte je všechny? >>Tady naleznete celý text i noty. <<

DALŠÍ TIPY

Aneb co nemám vyzkoušeno, ale mrknu na to letos:

Navnadila jsem Vás? Jdete do toho s námi? Co vyzkoušíte? Nezapomeňte se pak pochlubit. Krásný začátek roku ♥

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *